Hiša generacij

V začetku meseca marca 2020 je bil objavljen javni razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo smo oddali v mesecu juniju 2020. Prijava na objavljen javni razpis je bila uspešna. V mesecu septembru 2020 smo prejeli sklep Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da se vlogi ugodi. V mesecu novembru 2020 se je med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Centrom slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka podpisala pogodba.

V »Hiši generacij« se bo vzpostavila enota dnevnega varstva in enota začasnih namestitev. Enota dnevnega varstva bo lahko sprejela 6 uporabnikov dnevno, enota začasnih namestitev pa 16 uporabnikov. Dnevno varstvo je namenjeno starejšim osebam, ki živijo doma, nimajo pa potrebnega celodnevnega varstva oziroma oskrbe s strani svojcev. Ta oblika varstva vsaj deloma razbremeni svojce pri skrbi za starejše v domačem okolju, hkrati pa jim omogoča, da čim dlje ostanejo v domačem okolju oziroma lažje premostijo čas do sprejema v celodnevno institucionalno varstvo. Začasna namestitev je oblika institucionalnega varstva, namenjena posameznikom, ki zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja, poškodbe, rehabilitacije po odpustu iz bolnišnice ali začasne odsotnosti svojcev potrebujejo celodnevno oskrbo. Začasni sprejem traja po dogovoru oz. največ 90 dni. V času začasnih namestitev je uporabnikom zagotovljena oskrba in zdravstvena nega glede na zdravstveno stanje, zdravstvenemu stanju primerna prehrana, po potrebi fizioterapevtske storitve in delovno terapevtsko obravnavo ter vključitev v razne prostočasne dejavnosti. Dnevno varstvo bo delovalo v pritličju, kjer bo urejen velik skupni prostor, kuhinja z jedilnico in soba za počitek, obdan pa bo tudi z vrtom za druženje na prostem in pokrito teraso. V preostalih zgornjih dveh nadstropjih bodo urejene še sobe za začasno namestitev starejših s spremljajočimi prostori, preko vseh etaž bo urejeno dvigalo. Ob objektu bodo urejene tudi parkirne površine. Gradnja se po podpisani pogodbi o sofinanciranju v celoti financira z nepovratnimi sredstvi Republike Slovenije in Evropske unije iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki za projekt prispeva 1,4 milijona evrov oziroma 100 % upravičenih stroškov projekta, občina Gorenja vas-Poljane pa prispeva stroške projektne dokumentacije. Trenutno so v izdelavi projekti za izvedbo del, v mesecu marcu 2021 bo objavljen razpis za izbiro izvajalca del, v drugi polovici leta 2021 pa se bo pričela adaptacija objekta in spreminjanje v »Hišo generacij«, ki bo trajala dobro poldrugo leto.

Z izgradnjo »Hiše generacij« zagotavljamo širitev ponudbe v skupnosti z izvajanjem visoko kvalitetne storitve socialnega varstva starejših, od katerega si veliko obetamo, saj bomo na ta način zagotovili možnost izbire in ustvarili pogoje, da lahko starejši čim dlje ostanejo v domačem okolju.

Operacija Hiša generacij se sofinancira z nepovratnimi sredstvi Republike Slovenije in Evropske unije iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Komentiranje zaprto.
Skoči do osrednje vsebine