Hiša generacij

Operacija »HIŠA GENERACIJ«-vzpostavitev enote za dnevno varstvo starejših in enote za začasne namestitve starejših

Operacija Hiša generacij se sofinancira z nepovratnimi sredstvi Republike Slovenije in Evropske unije iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Z operacijo Hiša generacij bomo do konca leta 2022 vzpostavili enoto za dnevno varstvo starejših in enoto za začasne namestitev starejših ter s tem zagotovili obliko socialnega varstva v domačem okolju, obenem pa razbremenili pritisk na institucionalno varstvo v regiji.

ZADNJA OBVESTILA

PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA, ODDAJA PROŠENJ

Gradbena dela na objektu »Hiša generacij« so zaključena. Izvajalec gradbenih del trenutno odpravlja  še določene manjše napake. Za objekt smo 

GRADNJA »HIŠE GENERACIJ« V GORENJI VASI NAPREDUJE

Izvajalec del VG5 d.o.o. je pričel z delno rušitvijo objekta v mesecu juliju 2021. Od takrat gradbena dela tečejo dokaj 

PODPIS POGODBE O IZVAJANJU DEL ZA UREDITEV »HIŠE GENERACIJ« V GORENJI VASI

V četrtek, 17.06.2021, je v prostorih občine Gorenja vas potekal slavnostni podpis pogodbe o začetku gradbenih del za prenovo »Hiše 

Skoči do osrednje vsebine