Splošna predstavitev

V Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka izvajamo dejavnost institucionalnega varstva za starejše in kot edini zavod v Sloveniji zagotavljamo tudi prilagojene prostore in okolico za življenje slepih in slabovidnih oseb. Center spada med večje domove v Sloveniji, saj nudi nastanitev in oskrbo 220 stanovalcem. Praviloma v Center sprejemamo prebivalce starejše od 65 let iz območja Upravne enote Škofja Loka ter slepe in slabovidne osebe iz vse Slovenije.

Izvajanje storitev Centra je primerljiva z večino drugih slovenskih domov za starejše. Stanovalcem omogočamo kakovostno nastanitev, celodnevno oskrbo in aktivno preživljanje časa v kulturnem, družabnem in duhovnem pomenu. Glede na njihovo zdravstveno stanje jim nudimo tudi kakovostno in zahtevno zdravstveno nego in oskrbo.

V Centru omogočamo namestitev 220 stanovalcem, ki bivajo v 123 sobah, 40 enoposteljnih, 69 dvoposteljnih in 14 triposteljnih sobah. Stanovalcem so na voljo še skupni prostori, kot so jedilnice, čajne kuhinje, dnevne sobe, Burnikova dvorana, knjižnica, prostori fizioterapije in delovne terapije, recepcija…

 

Poleg osnovne dejavnosti v Centru izvajamo tudi:

  • kratkotrajne namestitve
  • program dnevnega varstva in
  • dejavnost pomoč družini na domu.

V sklopu Centra deluje tudi  lastna ambulanta z izvajanjem tudi dodatnih programov. V Center mesečno prihajajo tudi zdravniki specialisti (psihiater, diabetolog).

Registrirano imamo tudi Društvo Spominčica CSS v okviru Spominčice – Alzheimer Slovenija, slovensko združenje za pomoč pri Demenci. Pri demenci ne trpi le bolnik sam, temveč se z veliko trpljenja in odpovedovanja srečujejo predvsem njihovi svojci, zato namen Društva Spominčica  zmanjšati socialno izključenost obolelih in njihovih svojcev, skrbnikov. Z rednimi srečanji, delavnicami in strokovnimi predavanji v obliki Alzheimer Cafe želimo vzpodbuditi delovanje Spominčice. V letu 2018 je bila v Centru odprta tudi Demenci prijazna točka.

 

V okviru vseh štirih občin v UE Škofja Loka izvajamo tudi izkustvene delavnice: »Kako čim dlje ostati v domačem okolju«.

 

VERSKI OBREDI

Vsak zadnji ponedeljek v mesecu je v Burnikovi dvorani sveta maša. Spoved je možna na isti dan pred pričetkom svete maše. Nepokretni stanovalci imajo možnost spovedi in obhajanja v petek pred ponedeljkovo sveto mašo. Svojci stanovalcev prijave oddajo na recepciji Centra.

 

FRIZERSKI SALON IN PEDIKURA

Frizerski salon je na voljo stanovalcem dvakrat tedensko. Pedikura je na voljo običajno dvakrat mesečno, po predhodnem dogovoru s pedikerko

 

OBISKOVALCI

Obiski so zaželeni vsak dan med 9.00 in 19.00 uro. Obiski izven določenih ur se dogovorijo s socialno delavko, vodjo zdravstvene  nege ali diplomirano sestro.

Obiskovalcem so za druženje s stanovalci na voljo dnevni prostori in prostor pred Burnikovo dvorano v 4. nadstropju, kjer je tudi kavomat.

 

PARKIRIŠČE

Zaposlenim in obiskovalcem je na voljo veliko parkirišče, za katerega lahko zaposleni dobijo svoj daljinec, obiskovalci pa se ga lahko izposodijo na recepciji Centra.

 

SENZORNI PARK

»Park čutil« je senzorični park namenjen za slepe, starejše in gibalno ovirane,  kjer lahko obiskovalec odkriva posamezna čutila. Park je tudi namenjen medgeneracijskemu druženju in druženju z občani.

 

VIZITKA ZAVODA:

Ustanovitelj  zavoda: Republika Slovenija

Ime zavoda: CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA  LOKA

Skrajšano ime zavoda: CSS Škofja Loka

Sedež zavoda:  Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka

Vpis v sodni register  Okrožno sodišče v Kranju s sklepom opr. št. srg  1306/2004 z dne 29.09.2009

Skoči do osrednje vsebine