Dnevno varstvo

Dnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva namenjena starejšim osebam, ki živijo doma, nimajo pa potrebnega varstva oziroma oskrbe s strani svojcev.

Upravičenci do storitve dnevnega varstva so osebe starejše od 65 let, ki zaradi posebnih potreb potrebujejo varovanje in nadzor oziroma določene oblike pomoči, vendar ne celodnevne oskrbe. Namen te oblike varstva je, da bi čim dlje ostali v svojem domačem okolju.

Dejavnost dnevnega varstva za starejše omogoča aktivno preživljanje prostega časa v tretjem življenjskem obdobju, izboljšuje kvaliteto življenja starejših ljudi in pomembno dopolnjuje in razbremenjuje družinsko oskrbo ter podaljšuje bivanje občanov v domačem okolju.

Osnovni kriterij za vključitev v dnevno varstvo je, da se uporabniki dnevno vračajo in živijo v domačem okolju.

V dnevnem varstvu nudimo:

  • varovanje,
  • zdravstveno nego,
  • osnovno in socialno oskrbo,
  • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti (pomoč pri vzdrževanju higiene telesa, pomoč pri izločanju/odvajanju, pri gibanju/počivanju, pri hranjenju/pitju),
  • prehrano (zajtrk, kosilo, malica, napitki), po želji dietno,
  • prostočasne aktivnosti in razvedrilne dejavnosti

Storitev je uporabnikom dostopna 5 dni v tednu, od ponedeljka do petka od 7.00 do 16.30 ure, vendar največ v trajanju 8 ur.

Dnevno varstvo se obračuna po veljavnem ceniku CSS Škofja Loka.

Za več informacij o možnosti vključitve se lahko obrnete na socialno službo Centra, na tel. 04 / 62 07 204.

Skoči do osrednje vsebine