Zgodovina CSS

1935 – Društvo Dom slepih odkupi 700 let star Stahlov grad

1936 – sprejem prvih stanovalcev

1937 – 1. januarja ustanova uradno prične z delovanjem. Poimenujejo jo Dom slepih. Za stanovalce skrbijo skrbstvene oblasti, dobrodelna društva in društvo Dom slepih. Zagotovljen je prostor, celodnevna oskrba, zdravstvena nega in druge aktivnosti, kar pomeni začetek družbene skrbi za odrasle slepe osebe v Sloveniji

1944 – Nemške okupacijske oblasti stanovalce premestijo v starološko župnišče, kjer so do osvoboditve oz. do ponovne ureditve gradu

Po letu 1945 – razvoj varstva slepih in slabovidnih dobi večji pomen, zagotovljeni so materialni in delovni pogoji, ki zagotavljajo normalno in enakopravno vključitev v življenje in delo

1962 – Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije ustanovi samostojne INVALIDSKE DELAVNICE, usposabljanje slepih in slabovidnih se teoretično in praktično nadgradi

1962 – Ustanovitev Šole za telefoniste

1964 – Dom in Invalidske delavnice združijo v enovito delovno organizacijo – Center slepih in slabovidnih (CSS). Postal je edini zavod v Republiki Sloveniji, ki je reševal probleme poklicnega usposabljanja, zaposlovanja in domskega
varstva oseb z motnjami vida

1979 – Zgradijo objekt DOM OSKRBOVANCEV, ki je poleg slepih in slabovidnih sprejel tudi starostnike in objekt SREDNJE ŠOLE. CSS postane enovita organizacija, ki vključuje dom, srednjo šolo in invalidske delavnice. Dejavnost je usmerjena predvsem v rehabilitacijo, zaposlovanje in varstvo slepih oseb

2000 – Invalidske delavnice postanejo samostojno podjetje (CSS-IP d.o.o.)

2004 – Srednja šola se zaradi premajhnega števila dijakov združi z Zavodom za slepo in slabovidno mladino Ljubljana. Istega leta se Center uradno preimenujejo v Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka

2008 – končana je adaptacija in nadzidava stavbe CSS Škofja Loka.  Z nadzidavo so bili pridobljeni nujno potrebni novi prostori za zaposlene in stanovalce:  večnamenska dvorana, frizerski salon, knjižnica, fizioterapija, delovna terapija, vgrajeno je bilo tudi novo bolniško posteljno dvigalo ter pridobljeni prostori za upravne službe.

2009 – menjava balkonskih vrat in oken na stavbi Centra

2010 – skupaj z VDC Kranj – Enota Škofja Loka in s pomočjo donacij je v rondoju urejen »športni park« za razgibavanje v naravi. Dokončana je tudi plinifikacije obstoječe oljne kotlovnice s priključnim plinovodom za kotlovnico in kuhinjo

2011 –  prenova V. nadstropja – Oddelek Zimzelen,  delna prenova vhodov na negovalnem oddelku

2012 –  prenova IV. nadstropja – Oddelek  Zarja ter predelava preostalih vhodov na negovalnem oddelku

2013 Odprtje lastne Ambulante CSS Škofja Loka. Prenovljena je tudi centralna kuhinja, vključno z delom jedilnice ter izvedena plinifikacija pralnice

2014 – prenova III. nadstropja – Oddelek Mavrica ter prenovljena pralnica in likalnica. Pričetek prenove parka (sprehajalnih poti, zasaditev)

2015s 1.7.2015 pričetek izvajanja dejavnosti: Pomoč družini na domu. Popolna prenova oddelka v II. nadstropju – Oddelek Klasje ter več manjših prenov (vhodov – vrat na oddelke, stopnišča,  nadaljevanje prenove parka)

2016 –  80 – letnica Centra. Odprtje »Parka čutil«, senzoričnega parka za slepe,  starejše in gibalno ovirane,  kjer lahko obiskovalec odkriva posamezna čutila. Prenova Oddelka Livada B v prvem nadstropju ter manjše prenove (poslovilna soba, vrata v glavno jedilnico, prenova garaž za službene avtomobile)

2017  – prenova kotlovnice, sestrske sobe s teraso, montaža nadstreškov

2018odprtje Demenci prijazne točke, prenova oddelka Mozaik, prostorov ambulante in pedikure, ureditev kolesarnice

Skoči do osrednje vsebine