Izkaznica

Ustanovitelj zavoda Republika Slovenija
Ime zavoda CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA  LOKA
Skrajšano ime zavoda CSS Škofja Loka
Sedež zavoda Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka
Vpis v sodni register Okrožno sodišče v Kranju s sklepom opr. št. srg

1306/2004 z dne 29.09.2009

SI ID SI30350611
TRR 01100-6030300980
Telefonska številka recepcija 04 / 62 07 200
Mail info@css-sl.si
Skoči do osrednje vsebine