Namestitev

Sprejem

Socialni delavec (delavka) je prvi, ki vzpostavi stik z bodočim stanovalcem, prosilcem za sprejem in njegovimi svojci. Zaželeno je, da se osebno zglasi v Centru, da si ga ogleda, podrobno seznani z načinom življenja v njem in možnostmi, ki jih Center ponuja. Bodoče stanovalce se s tem delno pripravi na prihod v Center; da je le-ta prijetnejši in prilagoditev lažja.

Za sprejem je potrebno vložiti naslednje dokumente:

 • prošnja za sprejem v institucionalno varstvo
 • zdravniško mnenje
 • izjava zavezanca za plačilo
 • pooblastilo oz. odločba o skrbništvu

Po oddaji vloge steče postopek za izvajanje institucionalnega varstva, priprava na sprejem, namestitev, kasnejšo morebitno premestitev ali odpust.

O sprejemu odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev, ki pri tem upošteva:

 • čas vložene prošnje
 • bližino stalnega bivališča prosilca
 • zdravstveno stanje
 • socialne razloge, ki pomembno vplivajo na sprejem ter
 • druge razloge, ki sprejem opravičujejo

Ob sprejemu novega stanovalca se sklene dogovor, kjer so urejena bistvena vprašanja glede izvajanja storitve (vrsta oskrbe, začetek izvajanja, obseg in cena storitve, osebe, ki bodo plačevale, pogoji za spremembe in prenehanje veljavnosti dogovora). Namesto uporabnika lahko dogovor podpiše zakoniti zastopnik oz. skrbnik.

Vlogo oziroma prošnjo za sprejem v institucionalno varstvo najdete na spletni strani (v rubriki Dokumenti) ali na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije: www.ssz-slo.si

Za podrobnejše informacije o sprejemu pokličite socialno delavko Marjano Črešnik na tel. 04 / 62 07 204 ali ji pišite na naslov marjana.cresnik@css-sl.si.

Uradne ure za zunanje stranke v socialni službi:

 • ponedeljek: 13.00 – 15.00
 • sreda: 10.00 – 15.00
 • petek: 11.00 – 13.00

Uradne ure po telefonu:

 • ponedeljek: 14.00 – 15.00
 • sreda: 13.30 – 14.30
 • petek: 12.00 – 13.00

Osebni razgovori potekajo po predhodnem dogovoru.

Skoči do osrednje vsebine