Izjava o dostopnosti

ZADEVA: IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka (v nadaljevanju CSS Škofja Loka), ki se nahaja na spletnem naslovu https://www.css-sl.si.

CSS Škofja Loka se zavezuje omogočati dostopnost do vsebine spletišča na spletni povezavi https://www.css-sl.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju ZDSMA), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/18.

Na spletni strani je dodana funkcionalnost z vtičnikom na stopnji AA (WCAG 2.0), ki je skladna s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA, ki jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti. Z vtičnikom ˝dostopnost˝ obiskovalcem spletišča omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam.

Obiskovalci spletne strani lahko s pomočjo vtičnika povečajo ali pomanjšajo pisavo, spletišče nastavijo brezbarvno (v sivinah), nastavijo visok ali negativni kontrast, svetlo ozadje, nastavijo povezave tako, da so podčrtane ali pisavo tako, da je lažje berljiva.

Stopnja skladnosti

Spletišče CSS Škofja Loka je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča CSS Škofja Loka spremljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Nekatere objavljene vsebine zaradi nesorazmernega bremena ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.

Objavljene vsebine, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev dostopnosti:

  • Skenirani dokumenti in obrazci v obliki PDF zapisa,
  • Videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov.

Obvestila o neskladju z zahtevami in zaprosila za informacije glede vsebin spletišča in vsebin, ki ne spadajo na področje uporabe Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktober 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 327, 2.12.2016, str. 1) sprejemamo na e-naslov info@css-sl.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v zakonsko določenem roku – v 8 dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razlog nezmožnosti odgovora v  navedenem roku ustrezno utemeljili.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

Nadzor nad izvajanjem ZDSMA javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za javno upravo

Inšpektorat za javni sektor

Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.ijs@gov.si
www.ijs.gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 23.6.2022 na podlagi samoocene.

Skoči do osrednje vsebine