Obvestilo o izvajanju videonadzora

Videonadzorni sistem je postavljen z namenom, da se z njegovo pomocjo zagotovi visja stopnja varovanja Ijudi (zaposlenih in obiskovalcev), premozenja, varstva pri delu, zascite pred pozarom, nadzora nad morebitnimi odtujitvami ali poskodbami sredstev, varovanja poslovnih skrivnosti, nadzora vstopa, izstopa in gibanja oseb na obmocju javnega zavoda Center slepih, slabovidnih in starejsih Skofja Loka (lokacija: Stara Loka 31, 4220 Skofja Loka in Hisa generacij, Sestranska vas 44, 4224 Gorenja vas).

Več si lahko ogledate tukaj

Komentiranje zaprto.
Skoči do osrednje vsebine