Center slepih, slabovidnih
in starejših Škofja Loka

Stara Loka 31
4220 Škofja Loka

t: +386 (0)4 62 07 200
f: +386 (0)4 62 07 203
e: info@css-sl.si

 

 

 

 

Aktualno

 

VABILO NA DELAVNICI "Kako skrbeti za nepokretnega svojca" in "Kako čim dlje ostati v domačem okolju"

 

Članek v Loškem utripu "Starostniki v domu uživajo, kot da bi bili na počitnicah" (marec 2017)

 

Časopis ŠTIRJE LETNI ČASI (66. številka, tema: razglednice iz naših krajev)

 

 

Vabljeni na LETOVANJE v naših počitniških zmogljivostih (več informacij v rubriki Zunanji uporabniki ali na tel. št. 04 62 07 207).

 

 

Socialna služba CSS URADNE URE za zunanje stranke po predhodnem dogovoru:

 Pon: 13.00 - 15.00 (tel. pogovori 14.00 - 15.00)

Sre: 10.00 - 15.00 (tel. pogovori 13.30 - 14.30)

Pet: 11.00 - 13.00 (tel. pogovori 12.00 - 13.00)

 

       

 CSS Škofja Loka - cenik oskrbe in ostalih storitev 

 

  

 

 

   
 

 

 

Institucionalno varstvo

Center slepih in slabovidnih Škofja Loka sodi med večje domove v Sloveniji. Trenutno imamo 220 stanovalcev. Prednost pri sprejemu v dom imajo slepi in slabovidni iz cele države, sicer je pa Center istočasno namenjen tudi starejšim.

V Centru imamo različne vrste sob:

 • 41 enoposteljnih,
 • 67 dvoposteljnih,
 • 14 triposteljnih in
 • 1 enoposteljna soba za začasne namestitve.

Skupaj je danes v Centru 220 postelj, od tega 77 v stanovanjskem delu, 49 postelj je namenjenih  polnegovalnim oddelkom, 70 postelj imamo na  negovalnih  oddelkih, ter 23 postelj na oddelku Mozaik. Ena postelja je namenjena začasnim namestitvam. 

Stanovalcem so na voljo še skupni prostori, kot so jedilnice, čajne kuhinje, dnevne sobe, Burnikova dvorana, knjižnica, prostori za fizioterapijo, za delovno terapijo...
 

Sprejem

Socialni delavec (delavka) je prvi, ki vzpostavi stik z bodočim stanovalcem, prosilcem za sprejem in njegovimi svojci. Zaželeno je, da se osebno zglasi v Centru, da si ga ogleda, podrobno seznani z načinom življenja v njem in možnostmi, ki jih Center ponuja. Bodoče stanovalce se s tem delno pripravi na prihod v Center; da je le-ta prijetnejši in prilagoditev lažja.

Za sprejem je potrebno vložiti naslednje dokumente:

 • prošnja za sprejem v institucionalno varstvo
 • zdravniško mnenje
 • izjava zavezanca za plačilo
 • pooblastilo oz. odločba o skrbništvu

Po oddaji vloge steče postopek za izvajanje institucionalnega varstva, priprava na sprejem, namestitev, kasnejšo morebitno premestitev ali odpust.

O sprejemu odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev, ki pri tem upošteva:

 • čas vložene prošnje
 • bližino stalnega bivališča prosilca
 • zdravstveno stanje
 • socialne razloge, ki pomembno vplivajo na sprejem ter
 • druge razloge, ki sprejem opravičujejo

Ob sprejemu novega stanovalca se sklene dogovor, kjer so urejena bistvena vprašanja glede izvajanja storitve (vrsta oskrbe, začetek izvajanja, obseg in cena storitve, osebe, ki bodo plačevale, pogoji za spremembe in prenehanje veljavnosti dogovora). Namesto uporabnika lahko dogovor podpiše zakoniti zastopnik oz. skrbnik.
 

Vlogo oziroma prošnjo za sprejem v institucionalno varstvo najdete na spletni strani (v rubriki Dokumenti) ali na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije: www.ssz-slo.si 

Za podrobnejše informacije o sprejemu pokličite socialno delavko Marjano Črešnik na tel. 04 / 62 07 204 ali ji pišite na naslov marjana.cresnik@css-sl.si.

Uradne ure za zunanje stranke v socialni službi:

 • ponedeljek: 13.00 - 15.00
 • sreda: 10.00 - 15.00
 • petek: 11.00 - 13.00

Osebni razgovori potekajo po predhodnem dogovoru.

 

      Produkcija: E-Soft